O nás

Společnost Optiware Net s.r.o. spolupracuje s několika společnostmi na Ukrajině, které mají různá zaměření. V posledních měsících se snažíme o zvýšení intenzity této naší dosavadní spolupráce a také o propojení dalších firem z ČR s firmami z Ukrajiny.

Záměrem je koordinovat mezioborovou spolupráci českých i ukrajinských odborníků z partnerských firem v různých rozvojových projektech se zaměřením na: malou energetiku, Smart city, zdravotnictví, pozemní i liniové stavebnictví, …

Zároveň se snažíme o vytvoření podpory efektivní distribuce humanitární pomoci na území UA. Aktuálně připravujeme s ukrajinskými partnery pilotní spuštění sw portálu hUmAn gate HELP, která má celý proces humanitární podpory zefektivnit a zajistit její přehlednost a transparentnost.


про нас

Компанія Společnost Optiware Net співпрацює з деякими компаніями України, діяльність яких направлена на різні галузі. Останнім часом ми працюємо над підвищенням інтенсивності такої співпраці, а також над налагодженям зв’язків між іншими фірмами з України та Чехії.

Нашою метою є координація міжгалузевої співпраці чеських та українських спеціалістів з партнерських фірм в різних проектах зі спрямуванням на: малу енергетику, Smart-містечка, охорону здоров’я, будівництво доріг та комунікацій, інформаційні технології та дигіталізацію …

В той же час ми намагаємося створити підтримку ефективного розповсюдження гуманітарної допомоги на території України. Наразі готуємо з партнерами з України пілотний запуск софтверового порталу hUmAn gate HELP, метою якого є підвищення ефективності всього процесу гуманітарної підтримки та забезпечення її прозорості та транспарентності.


About Us

Optiware Net s.r.o. cooperates with several companies in Ukraine, which have different focuses. In the last months we have been trying to increase the intensity of this cooperation and to connect other companies from the Czech Republic with companies from Ukraine.

The intention is to coordinate interdisciplinary cooperation of Czech and Ukrainian experts from partner companies in various development projects focusing on: small energy, Smart city, healthcare, land and line construction, ...

At the same time we are trying to create support for effective distribution of humanitarian aid on the territory of UA. We are currently preparing with Ukrainian partners the pilot launch of the hUmAn gate HELP web portal to make the whole process of humanitarian aid more efficient and ensure its clarity and transparency.

Partneři / партнери / Partners