Vznik projektu

Projekt Human Gate byl založen v dubnu roku 2022 společnostmi Optiware NET s.r.o. a Kominus Plus LLC. Původně jako podpora zvýšení efektivity a transparentnosti humanitární pomoci.

V listopadu roku 2022 byla podepsána oficiální dohoda o spolupráci v projektu Human Gate mezi českými společnostmi Optiware NET s.r.o. a QORE Technologies s.r.o. a ukrajinskými společnostmi Esculab PE a Kominus Plus LLC.

Poté se zaměření projektu Human Gate rozšířilo o podporu obnovy a rozvoje Ukrajiny cestou spolupráce mezi českými a ukrajinskými subjekty.

Do projektu Human Gate se postupně zapojily společnosti, které jsou sdružené v rámci „Exportní aliance Elements For Smart City“ pod vedením společnosti Moram CZ s.r.o. Postupně se zapojují i další společnosti z Česka a Ukrajiny.

Poslání projektu

V České republice existuje více státních i soukromých organizací, které se obnově Ukrajiny věnují nebo se věnovat chtějí. Efektivní obnova a rozvoj Ukrajiny přitom vyžaduje koordinovaný systémový přístup.

Naším projektem Human Gate proto chceme také přispět k efektivní koordinaci a systémové spolupráci mezi českými a ukrajinskými firmami a českými a ukrajinskými úřady při obnově Ukrajiny.

Chceme však při tomto úsilí dbát na závazek k transparentnosti a integritě všech účastníků na každé úrovni a typu spolupráce.

Principy spolupráce

Ukrajina bude po válce potřebovat mnoho podpory a pomoci. Tato podpora a pomoc však musí být již od počátku koncipována a realizována s ohledem na minimalizaci korupce, netransparentnosti a businessové nekorektnosti. Zároveň by měla již od začátku podporovat nejen technické a manažerské standardy evropského business stylu, ale zároveň standardy profesní a business etiky a morálky.

Projekt Human Gate je otevřen všem českým a ukrajinským společnostem, které se zapojením do projektu zavazují dodržovat tyto zásady:

  • respektování zákonů a právního státu,
  • nulová tolerance vůči korupci, integrita, transparentnost a odpovědnost,
  • podpora výměny a šíření standardů profesní a business etiky.


Více viz v části PRINCIPY.

Aktuality

Invest in Bravery.IT

On-site event in Kyiv, Ukraine for IT on April 19th

  • 4.dubna 2023

Členové projektu