Co děláme

Projekt má několik zaměření:

 • Podpora kontaktů mezi firmami.
 • Podpora prodeje produktů a služeb na českém i ukrajinském trhu.
 • Podpora prodeje technologií a know-how.
 • Podpora vzniku společných firem na území ČR a UA.
 • Cílená podpora konkrétních projektů obnovy a rozvoje Ukrajiny.

Cílené projekty budou zaměřeny podle priorit na oblasti: zdravotnictví, digitalizace, ICT, školství, malou ekologickou energetiku, Smart city apod. Pracovní skupina aktuálně shromažďuje projektové záměry k dalšímu posouzení a případné podpoře. Skupina bude zajišťovat podporu ve všech projektových fázích (studie proveditelnosti, projektová dokumentace, pilotní realizace, cílová realizace). • Vyhledávání partnerů pro komerční spolupráci.
 • Prvotní zjišťování reputačních rizik ve vztahu ke spolupráci s potenciálním partnerem.
 • Hodnocení rizik a stanovení úrovně transparentnosti aktivit partnera na základě rozhovoru a analýzy otevřených dat.
 • Personální podpora rodilými mluvčími se znalostí více jazyků při počáteční komunikaci a zajištění koordinované výměny informací.
 • Překlad a tlumočení v různých jazycích.
 • Organizování kontaktních aktivit - workshopy, společenská setkání, atd.

 • e – trade galerie – podpora obchodování firem na recipročních trzích UA, EU a ČR
 • Personální podpora rodilými mluvčími se znalostí více jazyků při prvotní komunikaci v rámci počáteční přípravy prodeje produktů a služeb.
 • Zajišťování skladových kapacit a případně servisních služeb – prioritně ve Lvovské oblasti, dále podle konkrétních požadavků.

 • Podpora při specifikaci postupu a výběru vhodných odborných institucí a poskytovatelů právních služeb.
 • Personální podpora rodilými mluvčími se znalostí více jazyků při prvotní komunikaci v rámci postupů prodeje technologií a know-how.

 • e – recovery galerie – systém pro management projektů obnovy UA (dotační management)
 • Podpora při sepisování projektových záměrů.

 • Podpora při specifikaci postupu a výběru vhodných odborných institucí a poskytovatelů právních služeb.
 • Personální podpora rodilými mluvčími se znalostí více jazyků při prvotní komunikaci v rámci postupů založení firem na území ČR a UA.

 • Aktuálně připravujeme sofistikovanou podporu spolupráce firem a organizací prostřednictvím digitální E – platformy.
 • E – platforma bude mít několik částí s různým zaměřením, ale bude vystavěna jako jeden efektivní celek, kde jednotlivé části platformy budou využívat datových, procesních i funkčních synergií.
 • e – trade galerie - podpora obchodování firem na recipročních trzích UA, EU a ČR
 • e – crisis galerie - systém pro krizové zásobování a logistiku
 • e – help galerie - evidence a řízení procesu humanitární pomoci
 • e – recovery galerie - systém pro management projektů obnovy UA (dotační management)